REKLAMÁCIADúfame, že sa vám vaša objednávka páči rovnako ako my, ale ak z nejakého dôvodu nastane problém, budeme akceptovať vrátenie neotvorených, nepoužitých položiek s plnou cenou zakúpených na adrese  www.studiosimona.sk do 30 dní od prijatia na slovenské a medzinárodné objednávky.

Ak chcete iniciovať vrátenie tovaru, kontaktujte kozmetickestudiosimona@gmail.com s číslom objednávky, dôvodom vrátenia a produkty, ktoré chcete vrátiť.


Po obdržaní vráteného produktu (výrobkov) od vás spracujeme vrátené platby čo najskôr. Vrátime vám v plnej výške váš pôvodný spôsob platby, okrem nákladov na doručenie a nákladov na vrátenie produktov. Ak ste pri platbe dostali akúkoľvek propagačnú alebo inú zľavu, vrátená platba bude odrážať iba sumu, ktorú ste zaplatili, zníženú o poplatky za doručenie. Spoločnosť Studio Simona, s.r.o. nezodpovedá za stratené výnosy.


Monitorujeme výnosy, aby sme zistili potenciálne zneužitie alebo zneužitie našich pravidiel vrátenia. Označujeme zákazníkov, ktorí spĺňajú naše kritériá pre nadmerné výnosy. Zákazníci, ktorí sú nahlásení, môžu podliehať nášmu preskúmaniu a zrušeniu štandardných pravidiel pre vrátenie zákazníka. Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu každému.

Záručná doba je minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v predajni Studio Simona, s.r.o. alebo na www.studiosimona.sk

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu a tovar, na ktorom zistil vadu ďalej nepoužívať.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Zákazník má právo na bezplatné odstránenie vady v záručnej dobe. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a doručením reklamovaného tovaru.

Vrátenie a výmena tovaru

1.Zašlite nám email s požiadavkou na reklamáciu

2.Tovar zašlite na adresu (nie na dobierku!):

Kozmetický salón Studio Simona, Studio Simona, s.r.o.

Zimná 1

082 52 Dulová Ves - Čergov

  1. Po prijatí reklamácie Vám pošleme informáciu o jej prijatí.
  2. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Reklamácie vybavujeme obratom.
  3. Pri odstrániteľnej vade je reklamácia ukončená odovzdaním nového/opraveného tovaru spotrebiteľovi.
  4. Pri neodstrániteľnej vade je reklamácia ukončená vrátením kúpnej ceny tovaru, výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, po súhlase kupujúceho.

Výmena tovaru je možná aj v prípade nesediacej veľkosti, dôležité je, aby bol tovar doručený na našu adresu. Tovar sa nesmie používať, poškodiť, musí byť kompletný a mať doklad o kúpe.

Odstúpenie od zmluvy

Pri predaji tovaru prostredníctvom internetu máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu od kúpnej zmluvy a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru na základe písomného oznámenia doručeného predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. (v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

Po tom, čo nám bude tovar určený na vrátenie doručený, Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy na účet uvedený v oznámení o odstúpení od zmluvy a to najneskôr do 14 dní. V prípade, že by došlo k zdržaniu, prosím kontaktujte nás, aby sme to mohli napraviť.

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa ste ako spotrebiteľ povinný znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tovar sa nesmie používať, poškodiť, musí byť kompletný a mať doklad o kúpe.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy ako aj tovar zašlite na vyššie uvedenú adresu.

©2021, Kozmetický salón Studio Simona™
©2021, Kozmetický salón Studio Simona™